پاریزسیتی


اهميت تدوين ومطالعه تاريخ

تدوين تاريخ ؛ترسيم سرگذشت حيات وفرهنگ يک قوم وملت است.دراين رهگذر؛زمينه های پيدايش؛بسترحرکت؛عوامل وموانع ان؛پديده هاوحوادث؛علل تعالی ياانحطاط؛تاثيرهاوتاثرها؛چگونگی روابط وساير شئون ومظاهرزندگی ؛فرهنگ وسرنوشت ان ملت وقوم توسط يک مورخ به تصويرکشيده شده ودر معرض انديشه؛کنکاش ومطالعه انسانها وبه ويژه فرزانگان وانديشمندان قرار می گيرد.

اين کار ازديدگاه علمی؛خودامری ارزشمند؛اگاهی بخش وخدمت به علم وفرهنگ واقوام وملل به خصوص محققان ودانش پژوهان واصحاب انديشه واهل مطالعه است......

                                              


ابراهیم خراسانی پاریزی

درباره پاريز....

شهر پاريز ازلحاظ اب وهوايی به لحاظ قرار گرفتن در کوهستان ؛درزمستانها سردودرتابستان هوای معتدل ومطبوعی دارددرچند سال اخيربه خاطرخشکساليهای به وجودامده کشاورزی ودامداری منطقه بادچار مشکلاتی شده است.دود کارخانه مس سرچشمه نيز به باغات وکشاورزی منطقه لطمات جبران ناپذيری وارد کرده است .شهر پاريز نزديکترين شهر به معدن مس سرچشمه می باشدازاين روازاغاز افتتاح اين معدن تعدادزيادی از اهالی پاريزوحومه ان جذب اين معدن شده اندامادرسالهای اخير به دنبال خصوصی شدن اکثرکارخانه ها استخدام در اين شرکت نيز مشکل شده است شرکتهای خصوصی که از ديگر مناطق به مس سرچشمه روی اورده انددربسیاری موارد نيروی کار لازم راهم همراه خود اورده اندواين مساله موجب بيکاری فزاينده ای در ميان جوانان پاريز وحومه ان شده است.....


ابراهیم خراسانی پاریزی

وجه تسميه پاريز

درباره نام پاريز چند نظر هست ازجمله ان را به بارز؛ نامی که در جغرافيای کرمان وجود داردنسبت ميدهند مثل جبال بارز که کلمه پاريز باريز وبارز بوده است برخی نيز کلمه پاريز را برکرفته از پارادايس ياپارادايز که صورتی ازپرديز ياپرديس يا فردوس ميباشد می دانند.


ابراهیم خراسانی پاریزی

معرفی پاريز

پاريزکه به تازگی شهر شده است از توابع شهرستان  سيرجان ميباشدواز لحاظ جغرافيايی بين سيرجان ورفسنجان واقع شده است اين شهر جديد ازقدمت فراوانی برخوردار ميباشدوقدمت ان به قبل از اسلام ميرسدازجمله در زمان انوشيروان ساسانی منابع تاريخی ازشورش قومی جنگاور به نام بارز درکرمان خبر داده اندکه به قول برخی مورخين ازجمله دکتر باستانی پاريزی ان را به پاريزنسبت ميدهند........ـ(ادامه دارد)معرفی روستاهای پاريز:ازجمله روستاهای بزرگ پاريزميتوان به مواردزيراشاره کرد:پسوجان؛گستوئيه؛دهشير(دهشيرک)؛دوچاهی؛شوق ونوغند؛کهن چنال؛جيرستان؛شوروئيه؛کهوئيه؛تيتوئيه؛ کران ودهستان سعادت ابادوروستاهای زير مجموعه ان اشاره کرد.


ابراهیم خراسانی پاریزی

معرفی طرح پژوهشی

۱-عصرخليفه سوم وپيامدهای ان؛مجری طرح:ابراهيم خراسانی پاريزی؛شروع:مرداد۱۳۸۲ اتمام:انشاءالله تير۱۳۸۳ .  ۲-بيعت از ديدگاه امام علی (ع) و ديگر خلفاء ؛ مجری طرح :ابراهيم خراسانی پاريزی ؛شروع :ارديبهشت ۱۳۸۰    پايان : آبان ۱۳۸۱.

۳- بررسی موانع و مشکلات فرا روی حکومت امام علی (ع)    مجری طرح : ابراهيم خراسانی پاريزی      شروع :ديماه۱۳۷۹     پايان : ديماه ۱۳۸۰.

                                                                 


ابراهیم خراسانی پاریزی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

ابراهیم خراسانی پاریزی


نویسندگان
ابراهیم خراسانی پاریزی


آرشیو من
آذر ۸٧
اردیبهشت ۸٥
اسفند ۸۳
مهر ۸۳
تیر ۸۳
فروردین ۸۳
دی ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢


لینک دوستان
شهر پاریز
زن در تاريخ
همه چيزدرباره رياضي
دانشكده اللهيات وفلسفه
حوزه
اطلس تاريخ ايران
بانك اطلاعات نشريات كشور
سیرجان نیوز
لیست سایت های علمی ایران
پاریزامروز
کتابخانه مجازی قفسه
مرکز اطلاع رسانی شهید آوینی
باشگاه اندیشه
کرمان هو
سازمان اسنادوکتابخانه ملی
پژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی ایران
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام وایران
خبرگزازی میراث فرهنگی
تقویم تاریخ ایران
سایت امام علی
مرکزاطلاعات وآمارزنان
دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
فالنامه اعداد
پيامبر اعظم
ايرج جلالی
پژوهش
نهضت تولید علم و آزاد اندیشی
سايتی تفريحی
وندا کلیک
سايت خبری عصرايران
آپلودعکس
ناصروفاييان
اپلودعکس
دهکده
کتابخانه دیجیتالی
وب سايت اقای مهندس سعادت ايران نژاد
نشريه الکترونيک کويران
پایگاه دریافت رایگان کتب فارسی
معاونت اموزشی دانشگاه ازاداسلامی
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
تفريحات اينترنتي
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0